Διαδικασία Αξιολόγησης 1ου Περιφερειακού

 

Σχετικά με την αξιολόγηση των ομάδων και για να υπάρχει αντικειμενικότητα θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία.
Θα υπάρχουν δύο ομάδες κριτών με τρία μέλη η κάθε ομάδα.
Η κάθε ομάδα κριτών θα αξιολογήσει τις μισές ομάδες από τις οποίες θα προκριθούν οι 3 πρώτες ομάδες στη επόμενη φάση αξιολόγησης.
Στην τελική φάση αξιολόγησης θα υπάρχουν 6 ομάδες οι οποίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης για την ανάδειξη των τριών πρώτων.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα βαθμολογήσει τις διαγωνιζόμενες ομάδες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αξιολόγηση Ομάδων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

#

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

Σύλληψη ιδέας / Project

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:

40

1. Δημιουργικότητα & Ποιοτική Επίλυση του προβλήματος

20

2. Έρευνα & Σύνταξη / Ανάπτυξη ιδέας

15

3. Ψυχαγωγική Αξία

5

Προγραμματισμός

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:

40

1. Αυτοματισμοί

15

2. Ορθότητα Λογικής

15

3. Πολυπλοκότητα

10

Μηχανική Κατασκευή /

Σχεδιασμός

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:

40

1. Τεχνική Κατανόηση

10

2. Έννοιες/Αρχές Μηχανικής

10

3. Μηχανική Απόδοση

10

4. Δομική Σταθερότητα

5

5. Καλαισθησία

5

Παρουσίαση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:

30

1. Αξιολόγηση Παρουσίασης

10

2. Επικοινωνιακές Δεξιότητες & Επιχειρηματολογία

10

3. Οξύνοια & Ετοιμολογία

5

4. Αφίσες & Διακόσμηση

5

Ομαδικότητα (Λειτουργία Ομάδας)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:

20

1. Αποτέλεσμα Συνεργατικής Μάθησης

10

2. Ευγενής Άμιλλα

5

3. Ομαδικό Πνεύμα

5

Βίντεο – Animation στο SCRATCH

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:

30

1. Διαδραστικότητα SCRATCH – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

20

2. Ιστορία / Βίντεο Project

10

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

200

 

Πηγή: http://www.wrohellas.gr/index.php/wds/mc3 

Jan 18, 2019 | Posted by | Comments Off on Διαδικασία Αξιολόγησης 1ου Περιφερειακού