Διαδικασία Αξιολόγησης 3ου Περιφερειακού

Για την κρίση των project (τουλάχιστον στον προκριματικό της Αττικής) θα διατεθεί  περιορισμένος χρόνος ενδεικτικά επτά λεπτά σε κάθε ομάδα, εκ των οποίων ένα μέρος (π.χ. τα πέντε λεπτά) θα είναι για την παρουσίαση από την ομάδα και ο υπόλοιπος χρόνος για ερωτήσεις από τους κριτές.

● Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το project το οποίο έχουν δημιουργήσει και θα αναφέρουν με ποιο τρόπο σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού.

● Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη της λειτουργίας του project στην επιτροπή, με έμφαση στην παρουσίαση των αυτοματισμών.

● Θα παρουσιαστεί το λογισμικό του Scratch, με αναφορά στην διασύνδεση και έλεγχο των αυτοματισμών, καθώς και στην εικονική αναπαράσταση με animation του αυτοματισμού.

● Οι μαθητές θα επιλέξουν έναν από τους αυτοματισμούς και θα τον εμφανίζουν στο εικονικό περιβάλλον του Scratch.● Οι μαθητές θα απαντήσουν σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των κριτών, σχετικές με το project.

● Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε είδους βοήθεια από τους προπονητές στις ομάδες.

Κριτήρια Βαθμολόγησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       #                                     ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                          ΒΑΘΜΟΙ
 Σύλληψη Ιδέας / Project ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         40
1 Δημιουργικότητα, Έρευνα και Ανάπτυξη Ιδέας 15
2 Κατασκευή και Ποιοτική επίλυση της πρόκλησης 25
 Εκπαιδευτική Ρομποτική/ Αυτοματισμοί ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         60
1 Μηχανική Κατασκευή, Καλαισθησία 30
2 Μηχανική Απόδοση, Λειτουργία Αυτοματισμών 30
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         60
 Εικονικός Κόσμος 1 Ορθότητα Λογικής, Πολυπλοκότητα Λογισμικού και αυτοματισμών 30
2 Αναπαράσταση αυτοματισμού με animation, Interface , Αισθητική 30
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         40
 Παρουσίαση 1 Αξιολόγηση Παρουσίασης, Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Συνεργασία 30
2 Διακόσμηση, Βίντεο, Αφίσες 10
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:         200

 

* Project το οποίο δεν βρίσκεται εμφανώς εντός του θέματος, δεν θα βαθμολογείται.

Jan 22, 2019 | Posted by | Comments Off on Διαδικασία Αξιολόγησης 3ου Περιφερειακού