Λυκείου

 

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Προπονητής: Μελίνα Ατματζίδου
Όνομα Ομάδας: 1 EK_HLEK
Κατηγορία: «Smart Cities»
Ηλιάδης Στέλλιος
Κικίδης Στάθης
Γεωργιάδης Μανώλης

 

4o ΓΕΛ Κοζάνης

Προπονητής: Γιώργος Κασνάκης
Όνομα Ομάδας: 4GELCITY Όνομα Ομάδας: GREEN4GEL
Κατηγορία: «Smart Cities»  Κατηγορία: «Smart Cities»
 Φώτιος Ζηνόβιος  Αλέξανδρος Ζγουρός
 Γιώργος Σιώζος  Νικόλαος Γεωργανάκης
 Δημήτριος Τσιγγάς  Χριστίνα Αθανασιάδου
Jan 18, 2019 | Posted by | Comments Off on Λυκείου