Επιτροπές 1ου Περιφερειακού

Οργανωτική Επιτροπή

 • Ατματζίδου Σουμέλα – Διευθύντρια 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κοζάνης
 • Δασυγένης Μηνάς – Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλιάδης Παύλος – Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου

Μέλη

 • Γούλα Ζωή – Υποδιευθύντρια 1ου ΕΚ Κοζάνης
 • Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος – Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής 1ου ΕΚ Κοζάνης
 • Κωστόπουλος Κωνσταντίνος – Εκπαιδευτικός 1ου ΕΚ Κοζάνης
 • Ρούσης Αθανάσιος – Εκπαιδευτικός 1ου ΕΚ Κοζάνης
 • Σβώλης Ηλίας – Διευθυντής 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Κοζάνης
 • Ντούντας Ζήσης – Εκπαιδευτικός 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Κοζάνης
 • Χαϊντούτης Παναγιώτης – Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑΛ Κοζάνης
 • Χασιώτης Βασίλειος – Εκπαιδευτικός 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης
Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Επιτροπές 1ου Περιφερειακού