Διαδικασία Αξιολόγησης 1ου Περιφερειακού

Σχετικά με την αξιολόγηση των ομάδων και για να υπάρχει αντικειμενικότητα θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία.
Θα υπάρχουν δύο ομάδες κριτών με τρία μέλη η κάθε ομάδα.
Η κάθε ομάδα κριτών θα αξιολογήσει τις μισές ομάδες από τις οποίες θα προκριθούν οι 3 πρώτες ομάδες στη επόμενη φάση αξιολόγησης.
Στην τελική φάση αξιολόγησης θα υπάρχουν 6 ομάδες οι οποίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης για την ανάδειξη των τριών πρώτων.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα βαθμολογήσει τις διαγωνιζόμενες ομάδες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αξιολόγηση Ομάδων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ#ΚΡΙΤΗΡΙΑΒΑΘΜΟΙ
Σύλληψη ιδέας / ProjectΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:40
1.Δημιουργικότητα & Ποιοτική Επίλυση του προβλήματος20
2.Έρευνα & Σύνταξη / Ανάπτυξη ιδέας15
3.Ψυχαγωγική Αξία5
ΠρογραμματισμόςΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:40
1.Αυτοματισμοί15
2.Ορθότητα Λογικής15
3.Πολυπλοκότητα10
Μηχανική Κατασκευή /ΣχεδιασμόςΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:40
1.Τεχνική Κατανόηση10
2.Έννοιες/Αρχές Μηχανικής10
3.Μηχανική Απόδοση10
4.Δομική Σταθερότητα5
5.Καλαισθησία5
ΠαρουσίασηΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:30
1.Αξιολόγηση Παρουσίασης10
2.Επικοινωνιακές Δεξιότητες & Επιχειρηματολογία10
3.Οξύνοια & Ετοιμολογία5
4.Αφίσες & Διακόσμηση5
Ομαδικότητα (Λειτουργία Ομάδας)ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:20
1.Αποτέλεσμα Συνεργατικής Μάθησης10
2.Ευγενής Άμιλλα5
3.Ομαδικό Πνεύμα5
Βίντεο – Animation στο SCRATCHΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:30
1.Διαδραστικότητα SCRATCH – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ20
2.Ιστορία / Βίντεο Project10
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:200
Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Διαδικασία Αξιολόγησης 1ου Περιφερειακού