Διαδικασία Αξιολόγησης 2ου Περιφερειακού

Για την κρίση των project θα διατεθούν ακριβώς 10 λεπτά σε κάθε ομάδα, 5 λεπτά για την παρουσίαση από την ομάδα και 5 λεπτά για ερωτήσεις από τους κριτές.

  • Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το project το οποίο έχουν δημιουργήσει και θα αναφέρουν με ποιο τρόπο σχετίζεται με το κεντρικό θέμα του διαγωνισμού.
  • Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη της λειτουργίας του project στην επιτροπή, με έμφαση στην παρουσίαση των (δύο έως τεσσάρων) αυτοματισμών.
  • Θα παρουσιαστεί το  λογισμικό του Scratch, με αναφορά στην διασύνδεση και έλεγχο των αυτοματισμών, καθώς και στην εικονική αναπαράσταση με animation του αυτοματισμού.
  • Οι μαθητές θα επιλέξουν έναν από τους αυτοματισμούς και θα τον  εμφανίζουν στο εικονικό περιβάλλον του Scratch Κατά την επίδειξη θα πρέπει ο αυτοματισμός να λειτουργεί και στο πραγματικό και στο εικονικό περιβάλλον.
  • Οι μαθητές θα απαντήσουν σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των κριτών, σχετικές με το project.

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε είδους βοήθεια από τους προπονητές στις ομάδες.

Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Διαδικασία Αξιολόγησης 2ου Περιφερειακού