Ομάδα Υποστήριξης 3ου Περιφερειακού

Σημαντική αποτέλεσε η βοήθεια των φοιτητών-εθελοντών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ευχαριστούμε θερμά τους:

 • Άγγελος Χατζημπάρμπας
 • Ακριβή Χασχατζη
 • Ανδρέας Μανίτσας
 • Ανέστης Δαλγκίτσης
 • Αντώνιος Χατζησάββας
 • Αργύριος Πελετίδης
 • Χριστίνα Πασχαλίδου
 • Γεώργιος-Θεόδωρος Καλαμπόκης
 • Εμμανουέλα Μαρίνα Δημοπούλου
 • Ηλιας Σινιοσογλου
 • Γεώργιος Αγγελόπουλος
 • Παναγιώτης Μπονώτης
 • Σωτηρία Παπανικολοπούλου
 • Χρήστος Σκαφιδάς Πιέρρος
Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Ομάδα Υποστήριξης 3ου Περιφερειακού