Διαδικασία Αξιολόγησης 3ου Περιφερειακού

Για την κρίση των project (τουλάχιστον στον προκριματικό της Αττικής) θα διατεθεί  περιορισμένος χρόνος ενδεικτικά επτά λεπτά σε κάθε ομάδα, εκ των οποίων ένα μέρος (π.χ. τα πέντε λεπτά) θα είναι για την παρουσίαση από την ομάδα και ο υπόλοιπος χρόνος για ερωτήσεις από τους κριτές.

● Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το project το οποίο έχουν δημιουργήσει και θα αναφέρουν με ποιο τρόπο σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού.

● Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη της λειτουργίας του project στην επιτροπή, με έμφαση στην παρουσίαση των αυτοματισμών.● Θα παρουσιαστεί το λογισμικό του Scratch, με αναφορά στην διασύνδεση και έλεγχο των αυτοματισμών, καθώς και στην εικονική αναπαράσταση με animation του αυτοματισμού.

● Οι μαθητές θα επιλέξουν έναν από τους αυτοματισμούς και θα τον εμφανίζουν στο εικονικό περιβάλλον του Scratch.● Οι μαθητές θα απαντήσουν σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των κριτών, σχετικές με το project.

● Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε είδους βοήθεια από τους προπονητές στις ομάδες.

Κριτήρια Βαθμολόγησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       #                                     ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                          ΒΑΘΜΟΙ
Σύλληψη Ιδέας / ProjectΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         40
1Δημιουργικότητα, Έρευνα και Ανάπτυξη Ιδέας15
2Κατασκευή και Ποιοτική επίλυση της πρόκλησης25
Εκπαιδευτική Ρομποτική/ ΑυτοματισμοίΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         60
1Μηχανική Κατασκευή, Καλαισθησία30
2Μηχανική Απόδοση, Λειτουργία Αυτοματισμών30
Εικονικός ΚόσμοςΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         60

1
Ορθότητα Λογικής, Πολυπλοκότητα Λογισμικού και αυτοματισμών30
2Αναπαράσταση αυτοματισμού με animation, Interface , Αισθητική30
ΠαρουσίασηΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         40
1Αξιολόγηση Παρουσίασης, Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Συνεργασία30
2Διακόσμηση, Βίντεο, Αφίσες10
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:         200

* Project το οποίο δεν βρίσκεται εμφανώς εντός του θέματος, δεν θα βαθμολογείται.

Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Διαδικασία Αξιολόγησης 3ου Περιφερειακού