Κανόνες 3ου Περιφερειακού

Περιγραφή

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μας έχουν βοηθήσει σε πολλά πράγματα στην ζωή μας, αλλά και ακόμη μας βοηθάνε. Μας χρησιμεύουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μεταφορά, στον πόλεμο, στην μετακίνηση μεγάλων αποστάσεων, στη μετακίνηση στον αέρα, κτλ.
Μέσω της τεχνολογίας τα ΜΜΜ εξελίσσονται και μας χρησιμεύουν σε ακόμα περισσότερες δραστηριότητες.
Η ιστορία των μεταφορών είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής. Ο πρωτόγονος άνθρωπος μετακινούνταν βαδίζοντας σε αναζήτηση τροφής ή από περιέργεια να γνωρίσει το περιβάλλον του, ή ακόμα και για την προστασία του από τους διάφορους φυσικούς κινδύνους (όπως σε αναζήτηση κάποιου καταφυγίου – σπηλιάς).
Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι οι φυσικές του αντοχές για να διανύει μεγάλες αποστάσεις ήταν περιορισμένες και πολύ περισσότερο περιορισμένη η ικανότητά του να μεταφέρει βάρη σε σημαντικές αποστάσεις.
Οι αδυναμίες αυτές οδήγησαν τον άνθρωπο σε αναζήτηση διαφόρων μέσων μεταφοράς τόσο για τον ίδιο όσο και για τα αγαθά του, ξεκινώντας αρχικά τη χρησιμοποίηση ζώων στη ξηρά και από το πρωτόγονο μονόξυλο στις λίμνες και τους ποταμούς βγήκε στη θάλασσα. Έτσι παράλληλα με τις καταπληκτικές του εφευρέσεις έφθασε από τον τροχό, το κουπί, το πανί και τον ατμό στους σύγχρονους αεροστρόβιλους των εξελιγμένων σύγχρονων μέσων μεταφορών.
Το όνομα της φετινής πρόκλησης του διαγωνισμού Δημοτικών WeDo Scratching είναι «Οχήματα και μεταφορές του αύριο«.
Οι μαθητές οι οποίοι θα διαγωνιστούν θα πρέπει να παρουσιάσουν μία κατασκευή με αυτοματισμούς η οποία θα έχει σχέση με το θέμα του διαγωνισμού «Οχήματα και μεταφορές του αύριο«.

Ιδέες

Ενδεικτικές ιδέες σχετικές με το θέμα του διαγωνισμού θα μπορούσαν να είναι:

● ρύθμιση κυκλοφορίας σε διασταύρωση με φανάρια
● τελεφερίκ
● διαστημικό ασανσέρ
● αμφίδρομη κυκλοφορία σε μονή σιδηροδρομική γραμμή
● διανομή προϊόντων σε πολλαπλούς αποδέκτες
● δρομολόγια σε πολύπλοκες / βέλτιστες διαδρομές,
● δίκτυο στοών σε ορυχείο
● ανταποκρίσεις τρένων σε δίκτυο του μετρό
● διαδρομές με κυλιόμενους ιμάντες
● αυτοματοποιημένα γκαράζ και αποθήκες
● διαχείριση κοντέινερ σε λιμάνι
● ο αλγόριθμος στο πέρασμα με το βοσκό, το λύκο και το πρόβατο σε αυτοματοποιημένη μορφή

Κανονισμοί

● Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί το ρομποτικό κιτ LEGO WeDo (1.0 ή 2.0).

● Ως λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το Scratch (οποιαδήποτε έκδοση).

● Η χρήση άλλων υλικών (επιπλέον των LEGO) επιτρέπεται μόνο για το σκηνικό του project.

● Στο project θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αυτοματισμοί. Ως αυτοματισμός θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία ερέθισμα του πραγματικού κόσμου γίνεται αντιληπτό από αισθητήρα*, το πρόγραμμα αφού ενημερωθεί από τον αισθητήρα, επεξεργάζεται τα δεδομένα και δίνει εντολή που μεταβάλει την κατάσταση του ενεργοποιητή**.* Τα είδη των αισθητήρων που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι οι αισθητήρες κλίσης, απόστασης και το μικρόφωνο του υπολογιστή.
** Τα είδη των ενεργοποιητών που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι οι κινητήρες, τα leds, τα μεγάφωνα του υπολογιστή ή buzzer και η οθόνη του υπολογιστή.

● Στο project μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο Η/Υ.

● Κατά την παρουσίαση στο διαγωνισμό οι κατασκευές (το ρομποτικό κομμάτι τους) μπορούν να είναι προκατασκευασμένες και προσυναρμολογημένες.

● Στο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ενός από τους αυτοματισμούς πρέπει να παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή αναπαράστασή του αυτοματισμού υλοποιημένη με animation στο περιβάλλον του Scratch.

● Κάθε ομάδα μπορεί να έχει από τρεις έως και έξι μαθητές.

● Ο προπονητής πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ετών.

● Project που δεν είναι συναφή με το θέμα του διαγωνισμού δεν θα αξιολογηθούν.

● Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν το διαγωνισμό οι ομάδες πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα με το url του κώδικα του scratch, για να ελεγχθεί από τους κριτές του διαγωνισμού.

Διευκρινίσεις σχετικές με το WeDo

● Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί το ρομποτικό κιτ LEGO WeDo (1.0 ή 2.0).

● Η σύνδεση των αισθητήρων με τον υπολογιστή γίνεται μέσω hub (WeDo) και USB σύνδεση (εκτός από τον αισθητήρα ήχου που είναι το μικρόφωνο του υπολογιστή).

● Σε περίπτωση που μια ομάδα δεν διαθέτει δύο hub, μπορεί να τοποθετηθεί ο πρώτος αισθητήρας στο hub να παρουσιαστεί ο πρώτος αυτοματισμός και μετά να αφαιρεθεί ο πρώτος αισθητήρας, να τοποθετηθεί ο δεύτερος αισθητήρας για να παρουσιαστεί ο δεύτερος αυτοματισμός. Ανάλογη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί στην περίπτωση χρήσης δύο κινητήρων και αισθητήρα μέσω ενός hub.

● Όλα τα μέρη της κατασκευής που εμπεριέχουν αυτοματισμούς ή μηχανικά μέρη κινούμενα με μοτέρ θα είναι κατασκευασμένα με στοιχεία LEGO. Τα υπόλοιπα μέρη της κατασκευής μπορεί είναι κατασκευασμένα με οποιοδήποτε άλλο υλικό (όπως φοαμ, χαρτί κ.λπ.)

● Το WeDo 2.0 στο περιβάλλον του MAC δουλεύει κανονικά. Στο περιβάλλον windows δουλεύει κανονικά με Offline Scratch 2.0 με τα εξής όμως προαπαιτούμενα:Download

Τεχνικές προδιαγραφές

Στο διαγωνισμό σε κάθε ομάδα θα διατεθεί χώρος περίπου 2m x 2m x 2m και σε αυτόν θα πρέπει να χωρούν όλα τα υλικά μέρη του project.
Σε αυτό το χώρο θα υπάρχει τραπέζι μεγέθους περίπου 120cm x 60cm και θα διατίθεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Για το διαγωνισμό

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής (registration) στον (περιφερειακό ή πανελλήνιο) διαγωνισμό, κάθε ομάδα πρέπει να παραδώσει:

● Έγγραφα με τη συναίνεση των γονέων για τη χρήση των φωτογραφιών τους.

● CD-ROM που να περιέχει παρουσίαση, βίντεο, διαγράμματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με το project.Οι ομάδες κατά τη διάρκεια του (περιφερειακού ή πανελλήνιου) διαγωνισμού να:

● Ετοιμάσουν την κατασκευή τους.

● Ετοιμάσουν το χώρο που θα τους διατεθεί (συμπεριλαμβανομένου τοποθέτησης poster κτλ).

● Περάσουν από έλεγχο για εναρμόνιση με τους κανονισμούς.

● Επιδείξουν και παρουσιάσουν το project στους κριτές και να απαντήσουν σε ερωτήσεις τους.

● Επιδείξουν και παρουσιάσουν το project στο κοινό.

Κατά την παρουσίαση στους κριτές πρέπει να τους παραδοθεί μονοσέλιδη ή δισέλιδη έντυπη παρουσίαση με τα βασικά χαρακτηριστικά του project.

Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Κανόνες 3ου Περιφερειακού