Κανόνες 4ου Περιφερειακού

Έγγραφα που απαιτείται να έχετε μαζί σας την ημέρα των Περιφερειακών:

  • Εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα γονικής συγκατάθεσης που θα βρείτε εδώ.
  • Για τις ανοικτές κατηγορίες, τα portfolios των ομάδων σας σε εκτυπωμένη μορφή και cd-rom με τυχόν πολυμέσα που συνοδεύουν το project σας (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.)

 Περιγραφή

Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Για κάθε σχολική βαθμίδα τίθενται διαφορετικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, κι ως εκ τούτου διαφορετικές διαγωνιστικές κατηγορίες και διαγωνιστικά κριτήρια. Για το Δημοτικό ο φετινός διαγωνισμός προσκαλεί τους μαθητές να φανταστούν το συναρπαστικό μέλλον, κατασκευάζοντας μοντέλα με αυτοματισμούς σύμφωνα με το θέμα «Εποικισμός του Άρη». Η διαγωνιστική πίστα του Γυμνασίου προσκαλεί τους μαθητές να κατασκευάσουν γρήγορα ρομπότ που θα επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με το ιστορικό θέμα «Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες (Φρυκτωρίες)». Οι μαθητές του Λυκείου, όπως και πέρυσι, θα κληθούν να δημιουργήσουν μία κατασκευή ελεύθερης έμπνευσης, η οποία θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα περιέχει αυτοματισμούς που λύνουν προβλήματα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, σύμφωνα με το θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα».Για το Δημοτικό: Ο Διαγωνισμός με θέμα «Εποικισμός του Άρη», έχει στόχο να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά και δασκάλους, να αναπτύξουν το ταλέντο τους, τη φαντασία τους και τις επιστημονικές τους δεξιότητες για να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη ρομποτική κατασκευή-μοντέλο η οποία θα προσομοιώνει το θέμα του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση του έργου κάθε ομάδας, αποτελούμενης από 3 έως 6 μαθητές, θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή με κριτήρια τη σύλληψη της ιδέας, τον προγραμματισμό, την κατασκευή, την παρουσίαση, τη λειτουργία της ομάδας και η ολοκληρωμένη ρομποτική κατασκευή-μοντέλο σχεδιασμένη με το λογισμικό Scratch. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες οι οποίες θα διακριθούν στον περιφερειακό διαγωνισμό θα συμμετάσχουν στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 4 Μαρτίου 2018. Κανόνες και βαθμολογία

Για το Γυμνάσιο: Ο Διαγωνισμός έχει θέμα την «Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες (Φρυκτωρίες)»,     Στο   διαγωνισμό   μπορούν   να   συμμετέχουν   ομάδες   που   αποτελούνται   από   έναν προπονητή και δύο ή τρεις μαθητές/τριες.  Οι δύο πρώτες ομάδες οι οποίες θα διακριθούν στον περιφερειακό διαγωνισμό θα συμμετάσχουν στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 4 Μαρτίου 2018. Κανόνες και βαθμολογία

Για το Λύκειο: Ο Διαγωνισμός έχει θέμα την «Αειφόρος Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα». Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον.Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον ουσιαστικό λόγο για τον οποίο το project τους είναι σημαντικό, καθώς και να καταδείξουν με σαφήνεια τα σημεία καινοτομίας του. Όλες οι ομάδες θα συμμετάσχουν στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 4 Μαρτίου 2018. Κανόνες και βαθμολογία

Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Κανόνες 4ου Περιφερειακού