Επιτροπές 5ου Περιφερειακού

 1. Συγκροτούμε την Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελούμενη από έξι (6) μέλη ως εξής:
 • Δασυγένη Μηνά, Επίκουρο Καθηγητή Τμ.Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Παν. Δυτικής Μακεδονίας
 • Μπράτιτση Θαρρενό, Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδαγωγικού Τμ. Νηπιαγωγών Παν. Δυτικής Μακεδονίας
 • Παλαιεωργίου Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή Παιδαγωγικού Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Δυτικής Μακεδονίας
 • Τζήμας Δημήτριο, Συντονιστή Εκπ. Έργου Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας
 • Ατματζίδου Σουμέλα, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής Δ/ντρια 1ου ΕΚ Κοζάνης
 • Ζιούζιος Δημήτριο, Υπ. Διδάκτωρ στο Τμ.Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 1. Συγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) αποτελούμενη από τρία (3) μέλη ως εξής:
 • Ατματζίδου Σουμέλα, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής
 • Δασυγένη Μηνά, Επίκουρο Καθηγητή Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Κασνάκη Γεώργιο, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής (Ο.Ε.) αποτελούμενη από οκτώ (8) μέλη ως εξής:

 • Αρβανιτάκη Ιωάννη, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής
 • Λιάμπα Θεοδούλα,Εκπαιδευτικό Πληροφορικής
 • Τσιλίκα Ναταλία – Παρθενόπη,Εκπαιδευτικό Γενικής Αγωγής
 • Ξεφτέρη Στέφανο,
 • Ροδακινιά Αρίστη, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής
 • Σωτηρόπουλο Κωνσταντίνο, Εκπαιδευτικό Πληροφορικής
 • Χατζησάββα Αντώνιο, Φοιτητή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Χασχατζή Ακριβή, Φοιτήτρια Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 1. Συγκροτούμε την Επιτροπή κριτών (Ε.Κ.) αποτελούμενη από δέκα (10) μέλη ως εξής:
 • Κοκκινίδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ86
 • Ηλιάδης Παύλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ83
 • Χιονίδου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός ΠΕ86
 • Ζιούζιος Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τσαλικίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86
 • Χασχατζή Ακριβή, Φοιτήτρια Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Χατζησάββας Αντώνης, Φοιτητής Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Χασχατζής Χρήστος, Φοιτητής Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τζήκας Βασίλης, Φοιτητής Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Φράγκος Γεώργιος, Φοιτητής Μηχανολόγων Μηχανικών
Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Επιτροπές 5ου Περιφερειακού