Λυκείου 5ου Περιφερειακού

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης
Προπονητής: Μελίνα Ατματζίδου
Όνομα Ομάδας: 1 EK_HLEK
Κατηγορία: «Smart Cities»
Ηλιάδης Στέλλιος
Κικίδης Στάθης
Γεωργιάδης Μανώλης
4o ΓΕΛ Κοζάνης
Προπονητής: Γιώργος Κασνάκης
Όνομα Ομάδας: 4GELCITYΌνομα Ομάδας: GREEN4GEL
Κατηγορία: «Smart Cities» Κατηγορία: «Smart Cities»
 Φώτιος Ζηνόβιος Αλέξανδρος Ζγουρός
 Γιώργος Σιώζος Νικόλαος Γεωργανάκης
 Δημήτριος Τσιγγάς Χριστίνα Αθανασιάδου
Mar 10, 2020 | Posted by | Comments Off on Λυκείου 5ου Περιφερειακού